Lépjen be az egyesületbe

Ki lehet az egyesület tagja?

A LÉARE alapszabályának 5. § értelmében az alábbi személyek lehetnek tagjai, vagy pártolótagjai az egyesületnek.

Rendes tagok:

Az egyesület tagjává olyan természetes személy válhat, akinek látóképessége teljesen hiányzik vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes, továbbá aki gyengénlátó; gyengénlátó személy az, akinek látáscsökkenése a Masche- táblázat szerint 67 %-ot eléri,de nem haladja meg a 95 %-ot és

 • A) a belépési nyilatkozat kitöltésével nyilatkozik a belépési szándékról, és
 • b) igazolja látássérültségét, és
 • c) elfogadja az egyesület céljait, és
 • d) az alapszabály alapján, az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja, és
 • e) nem állhat közügyektől eltiltás hatálya alatt, és
 • f) az egyesület felveszi a tagjai közé.

A tagfelvételét kérő személy látássérültségét az alábbiak szerint igazolja:

 • a) A vak, illetve alig látó személy:
  • aa) vakok személyi járadékát megállapító határozattal, vagy
  • ab) a fogyatékossági támogatást megállapító határozattal és az azt megalapozó orvosszakértői véleménnyel, vagy
  • ac) az emelt összegű családi pótlékra való jogosultságot megállapító határozattal és az azt megalapozó orvosszakértői véleménnyel;
 • b) a gyengénlátó személy 30 napnál nem régebbi szemész szakorvosi igazolással.

 

A belépési nyilatkozat letöltése rendes tagok részére

 

Pártoló tagok:

 

A pártoló tag olyan különleges jogállású tag, aki vagyoni hozzájárulást (adomány) teljesít, valamint önkéntes munkát végez az egyesület részére. Költségvetési szerv és párt nem lehet pártoló tag.

A pártoló tagok korlátozott jogokkal rendelkeznek és kötelességeik is korlátozottak. Az egyesület szerveinek ülésén csak tanácskozási joggal vehetnek részt, az egyesület szerveibe tisztségviselőket nem választhatnak, tisztségviselőkké nem választhatók.

A pártoló tag a felvételét a pártoló tagra vonatkozó egyszerűsített formanyomtatvánnyal kérelmezheti. Ha a pártoló tag nem természetes személy, a nyomtatvány mellékleteként becsatolja a nyilvántartásba vételét igazoló dokumentumokat, pl. cégkivonatot, bírósági kivonatot. A pártoló taggá válás feltétele, hogy a pártoló tag az általa meghatározott vagyoni hozzájárulást teljesítse. A pártoló tag a formanyomtatvány kitöltésével az alapszabályt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

pártolói belépési nyilatkozat letöltése pártolótagok részére