Látásnélküli Világ Alapítvány

Az alapítványról:

A Látásnélküli Világ Alapítvány 1990-ben jött létre.

Az alakulás célja, a működési területén élő vakok és gyengénlátók társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, foglalkoztatásának és oktatásának előmozdítása, művelődésének és rehabilitációjának támogatása.

A szervezet főbb tevékenységei az alábbiak:

Az alapítvány lehetőségeihez képest, a látásukat részben vagy egészen elvesztett személyek számára az új élethelyzethez szükséges ismeretek és készségek elsajátítása érdekében előadásokat, rendezvényeket, tanfolyamokat szervez, próbálja elősegíteni a lehetőségek megismerését és igénybevételét.

A cél megvalósításához szükséges anyagi eszközök megszerzése adományok, pályázatokon való részvétel és egyéb tevékenység útján történik.

Az Alapítvány a látásukat részben vagy egészben elvesztett személyek számára az új élethelyzethez szükséges ismeretek és készségek elsajátítása érdekében: tájékoztatást ad – a látás fogyatékosokra irányadó  jogszabályokról, a rendelkezésre álló segédeszközökről, a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete szolgáltatásairól, a Látásnélküli Világ Alapítvány programjairól. Elősegíti az előzőkben leírt lehetőségek igénybe vételét. Művelődési és rehabilitációs célú előadásokat, rendezvényeket és tanfolyamokat szervez.

Az Alapítvány – céljai megvalósítása érdekében – együttműködik:
– Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesületével
– az állami, önkormányzati és társadalmi, kiemelten a szociálpolitikai, egészségügyi és oktatási szervekkel;

A Látásnélküli Világ Alapítvány, a súlyosan látássérült (vak és gyengénlátó) emberek társadalmi beilleszkedését, rehabilitációját, művelődését, oktatását segíti elő.

Programok bemutatása:

A tevékenységi körébe tartozó személyek számára közösség teremtő- és fejlesztő, kulturális, sport és szabadidős programokat szervezett. Érzékenyítő programokat bonyolított le általános és középiskolákban a társadalmi szemléletformálás megvalósulása érdekében.

– 2011. október 12-én került sor Fehérbot napi ünnepségünk kulturális vetélkedővel egybekötött megrendezésére, amely a „Debrecen 650 éves” címet viselte.

A rendezvénynek a Belvárosi Művelődési Ház adott otthont.

Az ünnepséget Dr. Nagy Sándor nyitotta meg, majd a játékot megelőzően a Dr. Molnár Lajos emlékplakett átadására került sor, melyet Fodor Antalné, a Fehér Bot Alapítvány munkatársa, Soltész Istvánné, a Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium iskolatitkára, valamint dr. Sóvágó László, Hajdúszoboszló polgármestere kapták, a látássérültek érdekében kifejtett munkájuk elismeréseként.

A műveltségi vetélkedőn 11, három fős csapat vett részt, melyek közül a Mantikások (Belsőné Szabó Ágnes, Bora Sándor, Kupor István) bizonyultak a legjobbnak, így ők vihették haza az első díjat. Minden játékban résztvevő csapat ajándékkal távozott. A közönség tagjai sem maradtak meglepetés nélkül, hiszen a közönségkérdések során apróbb ajándékokat nyertek a helyes megfejtők.

A zsűrit Bényei József, újságíró-költő elnökölte, a zsűri tagjai pedig Makai Erzsébet, DMJV Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályának nyugalmazott főtanácsosa, valamint Papp József, Kós Károly díjas helytörténet-kutató voltak. A vetélkedőt Varga Imre, újságíró vezette.

– 2012. szeptemberében 13. alkalommal rendezte meg az Alapítvány a látássérültek és kísérőik részére a sportnapot, melyre – ez évben is – a Gulyás Pál Kollégium udvarán került sor. A rendezvényen több mint 100 fő résztvevő regisztrált. A játékos kedvű jelenlévők 3 fős csapatokban mérhették össze képességüket különböző sportjátékokban. Nem csak az erőre volt szükség, hiszen tudásukat is összemérhették szellemi vetélkedő keretében. A sportnapról minden jelenlévő ajándékkal távozott.

Az Alapítvány kuratóriumi elnöke: Dr. Nagyné Berke Mónika
Tagjai: Erhart Péter és Lós Sándor

Elérhetőségek:

Látásnélküli Világ Alapítvány
4025 Debrecen, Külsővásártér 16.
Tel: 52/412-773
e-mail cím: latasnelkuli.vilag@gmail.com
Adószáma: 19125132-1-09

HATÁROZATOK KÖNYVE

Közhasznúsági beszámolók:

közhasznúsági melléklet 2022

közhasznúsági melléklet 2021

közhasznúsági melléklet 2020

közhasznúsági melléklet 2019

közhasznúsági melléklet 2018

közhasznúsági melléklet 2017

közhasznúsági melléklet 2016

közhasznúsági melléklet 2015