Szolgáltatási rend

Szolgáltatási rend letöltése

Szolgáltatási rend letöltése ADOBE PDF formátumban.

pdf Könnyen érthető szolgáltatási rend

pdf Síkírásos szolgáltatási rend

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesület Jelnyelvi tolmácsszolgálata

/ Rövidítve: LÉARE Jelnyelvi tolmácsszolgálata/

Szolgáltatási Rend

2024. július 01 – 2027. június 30-ig

Működési terület:

Hajdú-Bihar vármegye

A megye területén Siketvak személyek részére is történik jelnyelvi szolgáltatás

 

TARTALOMJEGYZÉK

1. A Jelnyelvi Tolmácsszolgálat elérhetőségei

2. A Jelnyelvi Tolmácsszolgálat ellátási területe

3. A Jelnyelvi Tolmácsszolgálat ügyfélfogadási és készenléti időbeosztása

4. A Jelnyelvi Tolmácsszolgálat által nyújtott tolmácsolási típusok és módok jegyzéke

5. A Jelnyelvi Tolmácsszolgálat munkatársai

6. A jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének módja, menete

6.1. A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és igénybevételének feltételei

6.1.1. Térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási helyzetek

6.1.2. A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra való jogosultság meghatározása

6.1.3. Térítésmentesen igénybe vehető jelnyelvi tolmácsszolgáltatás időkeretei

6.1.4. A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra, valamint a speciális órakeret igénybevételéhez való jogosultság igazolásának módja

6.1.5. Eljárásrend a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás időkereteinek kimerülése esetén

6.2. Költségtérítéses jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és annak díjjegyzéke

6.2.1. Költségtérítéses tolmácsolási helyzetek

6.2.2. Utazási költségtérítés

6.2.3. Megrendelés módja

6.2.4. A szolgáltatás megrendelésének visszaigazolása

6.2.5. A megrendelés lemondásának módja és határideje

7. Szolgáltatásainkkal, Jelnyelvi Tolmácsszolgálatunk munkatársaival kapcsolatos észrevételek és panaszok befogadásának és kezelésének rendje
8. Jelnyelvi Tolmácsszolgálatunk fenntartójának megnevezése, székhelye, valamint a képviseletére jogosultak nevei és elérhetőségei

1. A Jelnyelvi Tolmácsszolgálat elérhetőségei

Székhely: 4025 Debrecen, Külsővásártér 16.

Iroda: 4025 Debrecen, Külsővásártér 16.

Levelezési cím: 4025 Debrecen, Külsővásártér 16.

telefon : 06/52/785-910

telefax és üz.rögz. : 06/52/785-910

diszpécser mobil:                      06-70/930-7256 (4G)

szakmai vezető mobil:               06-70/930-7254 (4G)

ügyeleti mobil:                          06-70/317-3409 (5G)

e-mail: hajdu@jtsz.hu, debreceni.tolmacsszolgalat@gmail.com

skype: debrecenitolmacsszolgalat

facebook: LÉARE Jelnyelvi Tolmácsszolgálat Debrecen

honlap: www.latasserultek.hu

2. A Jelnyelvi Tolmácsszolgálat ellátási területe

HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE

3. A Jelnyelvi Tolmácsszolgálat ügyfélfogadási és készenléti időbeosztása:

Ügyfélfogadás az irodában:

hétfő 10:00 – 14:00
kedd 10:00 – 14:00
szerda nincs ügyfélfogadás
csütörtök 10:00 – 14:00
péntek nincs ügyfélfogadás

 

Igény szerint, előre egyeztetett időpontban ügyfélfogadási időn kívül is elérhetőek az irodai szolgáltatások.

KÉSZENLÉTI IDŐ:

Tolmácsszolgálatunk 24 órában, hétvégén és ünnepnapokon is elérhető száma

(SMS-ben valamint videótelefon):

+36 70/ 317 3409

Tolmácsszolgálatunk munkanapokon 18 és 8 óra között, továbbá szombaton, vasárnap vagy munkaszüneti napokon kizárólag sürgős megrendeléseket[1] teljesít 2 órán belül.

időszak hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
14:00 – 10:00 x x x x 00.00-24.00 00.00-24.00
 12:30 – 00:00 x

A készenlétre beosztott munkatársunk minden esetben értesíti a szakmai vezetőt, mivel ő jogosult dönteni a kirendelt tolmács személyéről. Amennyiben a szakmai vezető nem elérhető, akkor a készenlétre beosztott személy dönt a munkát ellátó jelnyelvi tolmács személyéről. Ha a körülmények során azonnali intézkedésre kényszerül a készenlétre beosztott jelnyelvi tolmács (pl. súlyos baleset, váratlan helyzetek…), akkor azt, köteles minden értesítés nélkül ellátni, azaz a tolmácsolási helyszínre haladéktalanul elindulni és elvégezni a tolmácsolási feladatot.

 

Az ünnepek miatti munkarend változásakor (pl: Húsvét, Karácsony stb.) a tolmácsszolgálatunk minden esetben 8 órától 12 óráig tart ügyfélfogadást az irodában (szombati munkanap).

[1] Sürgős megrendelés: az igénybe vevő életét, testi épségét, egészségét, vagy vagyonát veszélyeztető helyzet, és az azonnali hatósági intézkedés miatt történő megrendelés, amennyiben a sürgősség alapjául szolgáló körülményt a megrendelő vagy az igénybe vevő a megrendeléskor jelzi a tolmácsszolgálatnak.

 

4. A Jelnyelvi Tolmácsszolgálat által nyújtott tolmácsolási típusok és módok jegyzéke

 

a. Tolmácsolási típusok

 

 • bíróság, hatóság vagy egyéb közhatalmat gyakorló szerv eljárása során végzett tolmácsolás
 • közoktatás, szakképzés, felsőoktatás során a tanulói, hallgatói jogviszonnyal, továbbá felnőttképzés során a képzéssel összefüggésben végzett tolmácsolás
 • egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás
 • foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás
 • a jogosult választott tisztségének ellátásához igénybe vett személyi tolmácsolás
 • a jogosult önálló életvitel elősegítése céljából végzett személyi tolmácsolás
 • nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás
 • média-tolmácsolás

 

b. Tolmácsolási módok

 

 • magyar jelnyelv
 • taktilis jelnyelv
 • jelesített magyar nyelv
 • ujjábécé
 • daktil tenyérbe jelelés
 • magyar nyelvű beszéd vizualizálása
 • magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása
 • Lorm-ábécé
 • tenyérbe írás
 • Braille-írás
 • Braille-írás taktilis formája
 • Tadoma vibrációs módszer

 

5. A Jelnyelvi Tolmácsszolgálat munkatársai

 

Ónodiné Bertók TündeÓnodiné Bertók Tünde fényképe

Szakmai vezető – Jelnyelvi tolmács

mobil: 06/70-930-7254 (4G)

Skype: debrecenitolmacsszolgalat


Tolmácsolás típusai:

 • bíróság, hatóság vagy egyéb közhatalmat gyakorló szerv eljárása során végzett tolmácsolás
 • közoktatás, szakképzés, felsőoktatás során a tanulói, hallgatói jogviszonnyal továbbá, felnőttképzés során a képzéssel összefüggésben végzett tolmácsolás
 • egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás
 • foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás
 • a jogosult választott tisztségének ellátásához igénybe vett személyi tolmácsolás
 • a jogosult önálló életvitelének elősegítése céljából végzett személyi tolmácsolás
 • nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás
 • média tolmácsolás


Tolmácsolási módok:

 • Magyar jelnyelv

Speciális kommunikációs rendszerek

  • taktilis jelnyelv
  • jelesített magyar nyelv
  • ujjábécé
  • daktil tenyérbe jelelés
  • magyar nyelvű beszéd vizualizálása
  • magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása
  • tenyérbe írás
  • Lorm-ábécé
  • Tadoma vibrációs módszer
  • Braille-írás
  • Braille-írás taktilis formája


Ellátott térség:               Hajdú-Bihar Vármegye-Debrecen

 

Nagyné Fülöp TerézNagyné Fülöp Teréz fényképe

Jelnyelvi tolmács

mobil:  06/70-930-7255 (5G)

skype:  debrecenitolmacsszolgalat

 

Tolmácsolás típusai:

 • Közoktatás, szakképzés, felsőoktatás során a tanulói, hallgatói jogviszonnyal továbbá, felnőttképzés során a képzéssel összefüggésben végzett tolmácsolás
 • Egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás
 • Foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás
 • A jogosult választott tisztségének ellátásához igénybe vett személyi tolmácsolás
 • A jogosult önálló életvitelének elősegítése céljából végzett személyi tolmácsolás
 • Nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás

Tolmácsolási módok :

 • Magyar jelnyelv

Speciális Kommunikációs rendszerek :

 • Jelesített Magyar nyelv
 • Magyar nyelvű beszéd vizualizálása
 • Magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása

 

Ellátott térség:               Hajdú-Bihar Vármegye-Debrecen

 

Litvák LiliLitvák Lili fényképe

Diszpécser                                                                                                 

mobil:  06/70-930-7256 (5G)

skype:  debrecenitolmacsszolgalat

        

Tolmácsolás típusai:

 • A jogosult önálló életvitelének elősegítése céljából végzett személyi

tolmácsolás

Tolmácsolási módok :

 • Magyar jelnyelv

Speciális Kommunikációs rendszerek: 

 • Jelesített Magyar nyelv

 

Ellátott térség:               Hajdú-Bihar Vármegye-Debrecen

 

Kókai ErzsébetKókai Erzsébet fényképe

Jelnyelvi tolmács

mobil:  06-70/317-3401 (5G)

skype:  debrecenitolmacsszolgalat

 

Tolmácsolás típusai:

 • Bíróság, hatóság vagy egyéb közhatalmat gyakorló szerv eljárása során végzett tolmácsolás
 • Közoktatás, szakképzés, felsőoktatás során a tanulói, hallgatói jogviszonnyal továbbá, felnőttképzés során a képzéssel összefüggésben végzett tolmácsolás
 • Egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás
 • Foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás
 • A jogosult választott tisztségének ellátásához igénybe vett személyi tolmácsolás
 • A jogosult önálló életvitelének elősegítése céljából végzett személyi tolmácsolás
 • Nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás

Tolmácsolási módok :

 • Magyar jelnyelv

Speciális Kommunikációs rendszerek:

 • jelesített Magyar nyelv
 • taktilis jelnyelv
 • ujjábécé
 • Magyar nyelvű beszéd vizualizálása
 • Magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása
 • Tenyérbe írás

 

Ellátott térség:               Hajdú-Bihar Vármegye-Debrecen

 

Pilis DóraPilis Dóra fényképe

Megbízásos – Jelnyelvi tolmács

mobil:  06-70/930-7255 (5G)

skype:  debrecenitolmacsszolgalat

 

 

Tolmácsolás típusai:

 • Közoktatás, szakképzés,felsőoktatás során   a   tanulói,   hallgatói jogviszonnyal továbbá, felnőttképzés során a képzéssel összefüggésben végzett tolmácsolás
 • Egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás
 • Foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás
 • A jogosult választott tisztségének ellátásához igénybe vett személyi tolmácsolás
 • A jogosult önálló életvitelének elősegítése céljából végzett személyi tolmácsolás
 • Nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás

Tolmácsolási módok :

 • Magyar jelnyelv

Speciális Kommunikációs rendszerek: 

 • Jelesített Magyar nyelv
 • Magyar nyelvű beszéd vizualizálása
 • Magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása

 

Ellátott térség:               Hajdú-Bihar Vármegye-Debrecen

Simon IstvánnéSimon Istvánné fényképe

Megbízásos- Jelnyelvi tolmács

mobil: 06/70-317-3409 (5G)

Skype: debrecenitolmacsszolgalat


Tolmácsolás típusai:

 • bíróság, hatóság vagy egyéb közhatalmat gyakorló szerv eljárása során végzett tolmácsolás
 • közoktatás, szakképzés, felsőoktatás során a tanulói, hallgatói jogviszonnyal továbbá, felnőttképzés során a képzéssel összefüggésben végzett tolmácsolás
 • egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás
 • foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás
 • a jogosult választott tisztségének ellátásához igénybe vett személyi tolmácsolás
 • a jogosult önálló életvitelének elősegítése céljából végzett személyi tolmácsolás
 • nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás
 • média tolmácsolás


Tolmácsolási módok:

 • Magyar jelnyelv

Speciális kommunikációs rendszerek

  • taktilis jelnyelv
  • jelesített magyar nyelv
  • ujjábécé
  • daktil tenyérbe jelelés
  • magyar nyelvű beszéd vizualizálása
  • magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása
  • tenyérbe írás
  • Tadoma vibrációs módszer


Ellátott térség:               Hajdú-Bihar Vármegye-Debrecen

 

6. A jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének módja, menete

6.1 A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és igénybevételének feltételei:

 

 A Jelnyelvi Tolmácsszolgálat térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást kizárólag az ellátási területén végezhet.

 

6.1.1 Térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási helyzetek:

 • önálló életvitel elősegítése céljából végzett tolmácsolás:
  • írásbeli és telefonon történő ügyintézés támogatása, illetve tolmácsolás/fordítás olyan helyzetekben, amelyek megoldásához nyelvi hátrányból adódóan kér segítséget a jogosult ügyfél
  • szolgáltatások egyéni igénybevétele (kivéve közszolgáltatás), vásárlások, banki ügyek, közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés, szülői értekezlet, lakógyűlésen való részvétel
  • ügyvédi felkeresés, közjegyzői okirat elkészítése, egyéb közjegyzői eljárás
  • egyéni rehabilitáció
  • egyéni és ingyenes jogsegély szolgáltatás során
 • foglalkoztatás: nem akkreditált foglalkoztatónál történő tolmácsolás, amennyiben azt a jogosult ügyfél kéri. Foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás.
 • közoktatás, szakképzés, felsőoktatás és felnőttképzés során, kivételt képez ez alól a szóbeli vizsga.
 • személyi tolmácsolás: amikor betöltött pozíció révén egy jogosult ügyfélnek folyamatosan van szüksége tolmács kíséretére, mert folyamatosan hallókkal érintkezik munkája során.
 • nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás: csak egyéni részvétel esetén.
 • szabadidős, kulturális tevékenység: sportrendezvényen, vagy kulturális rendezvényen történő egyéni részvétel esetén.
 • rendezvény, konferencia: üzleti, vagy szakmai rendezvényen való egyéni részvétel esetén.
 • egyházi tolmácsolás: csak a szertartásokon való egyéni részvétel során.

 

6.1.2 A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra való jogosultság meghatározása:

 

Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást az a magyar állampolgársággal, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, valamint bevándorolt és letelepedett hallássérült, illetve siketvak személy vehet igénybe,

a) aki magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy

b) aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

c) akinek hallássérülése legalább az egyik fülön meghaladja a 60 dB-t, vagy mindkét fülön a 40 dB-t, vagy

d) akinek fogyatékossága – a BNO-10-es osztályozása szerint – egyidejűleg a H54-es és a H90-es csoportba tartozik.

 

 

6.1.3 Térítésmentesen igénybe vehető jelnyelvi tolmácsszolgáltatás időkeretei:

 

Az állam által biztosított térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás időkerete személyenként legfeljebb évi 120 óra.

Az éves személyenkénti időkereten felül az állam speciális órakeret formájában további térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást biztosít az alábbi esetekben:

A táblázatban olvasható a speciális órakeret az intézményekben.

Az egyetemen vagy főiskolán őszi félév van meg tavaszi félév.

Intézmény

speciális órakeret

óvoda 200 óra tanévenként
általános iskola 400 óra tanévenként
gimnázium 400 óra tanévenként
szakképző intézmény  400 óra tanévenként
szakiskola 400 óra tanévenként
egyetemen vagy főiskolán nappali képzésre. 200 óra félévenként
egyetem vagy főiskola

esti képzés

100 óra félévenként
felnőttképzés a képzési óraszám 60 %-nak megfelelő óraszám

A 60% azt jelenti, hogy a tanulási idő felénél kicsivel több.

 

 

6.1.4 A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra, valamint a speciális órakeret igénybevételéhez való jogosultság igazolásának módja:

 

A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás az a) és b) pontban meghatározott esetben az ellátást megállapító határozat, illetve a c) és d) pontban meghatározott esetben szakorvosi igazolás, illetve szakorvos által kiadott audiogram bemutatásával vehető igénybe.

A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra jogosító „a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról” szóló 2009. évi CXXV. tv. (továbbiakban Jtv.) 4.§ (2) bekezdése szerinti okiratot vagy igazolást, az annak alapján elsőként igénybe vett térítésmentes jelnyelvi tolmácsolás megkezdése előtt kell bemutatni a szakmai vezető jelnyelvi tolmácsnak. (62/2011. (XI.10.) NEFMI rendelet a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről (továbbiakban Jmr.) 39. § (1) bekezdés)

 

A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás a bemutatott okirat, igazolás érvényességi idején belül minden további esetben a személyazonosság igazolására alkalmas okirat bemutatásával vehető igénybe. (Jmr. 39. § (5) bekezdés)

 

A speciális órakeretek a Jtv. 5. § (2) bekezdésének a), b), c) pontja szerinti okiratok, igazolások bemutatásával vehetők igénybe. (Jmr. 39. § (2) bekezdés). Az okiratokat, igazolásokat az első, speciális órakeret terhére igénybe vett térítésmentes jelnyelvi tolmácsolás megkezdése előtt kell bemutatni a szakmai vezető jelnyelvi tolmácsnak. (Jmr. 39. § (3) bekezdés)

6.1.5 Eljárásrend a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás időkereteinek kimerülése esetén:

 Ha az igénybe vevőnek –

a) az általános órakeretéből, vagy

b) a tanulói jogviszonnyal, hallgatói jogviszonnyal, illetve felnőttképzésben való részvétellel összefüggésben történő igénybevétel esetén, ha az adott tolmácsolás kapcsán felhasználható speciális órakeretéből a még rendelkezésre álló idő már nem éri el a 10 órát, vagy az órakeret kimerült, erre a tolmácsolás megkezdése előtt írásban hívja fel a figyelmet a tolmácsszolgálat szakmai vezetője.

Ha az igénybe vevő általános órakerete a tolmácsolási helyzet közben merül ki, és az adott tolmácsolás kapcsán felhasználható speciális órakeretéből még valamennyi idő rendelkezésre áll, választása szerint a tolmácsolást ezen órakeret terhére veheti igénybe.

Egyéb esetben a jelnyelvi tolmácsolás a továbbiakban térítés ellenében vehető igénybe. Erről az igénybe vevőt legkésőbb az órakeret kimerülésekor tájékoztatni kell.

 

6.2 Költségtérítéses jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és annak díjjegyzéke

6.2.1 Költségtérítéses tolmácsolási helyzetek:

Amennyiben a tolmácsolást halló ügyfél vagy intézmény rendeli meg, illetve ha a kapcsolat létrejöttében a halló fél vagy az intézmény érdekelt haszonszerzés céljából. Továbbá azok a tolmácsolási esetek, amelyekben a halló félt vagy intézményt jogszabály kötelezi.

A költségtérítéses tolmácsszolgáltatás díjazásának megállapítása feladategységen alapul. A feladategységre eső díjazás összege az alábbiak alapján kerülnek meghatározásra tolmácsolási helyzetekre vonatkoztatva:

 • Közszolgáltatási tevékenység esetén a Jtv., valamint a Jmr. alapján a jelnyelvi tolmácsolás költségét a tevékenységet végző, illetve a szolgáltatást nyújtó szerv, szervezet vagy intézmény viseli. A díjazás megállapítása; bruttó: 6.000.-Ft óra. Minden megkezdett félóra egy órának számít
 • Büntetőeljárás, szabálysértési eljárás és közigazgatási hatósági eljárás tolmácsolási területek esetén a jelnyelvi tolmácsolás óradíja bruttó 6.000.- Ft. Büntetőeljárás, szabálysértési eljárás és közigazgatási eljárás során történő tolmácsolás, ha a tolmácsot hivatalos szerv rendeli ki, a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő jelnyelvi tolmácsok díjazásáról szóló – az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter 23/2017 (XII. 22) IM sz. rendelet az irányadó.: (bruttó ,- 6.000.-Ft). A munkadíj megállapításánál minden megkezdett félóra egy órának számít. 3. § (1) Ha a tolmács a tolmácsolási, illetve jelnyelvi tolmácsolási tevékenység megkezdésére kitűzött időpontban megjelent, a tényleges tolmácsolás, illetve jelnyelvi tolmácsolás megkezdéséig várakozási díj jár, amely minden megkezdett fél órára 500 Ft.
 • (2) A tolmácsolásra, illetve jelnyelvi tolmácsolásra okot adó tevékenység elmaradása esetén készenléti díjként két óra munkadíjat kell megállapítani.
 • Szakmai vizsgáztatás szóbeli feleletnél, illetve a felsőoktatásban történő szóbeli vizsgáztatás a felnőttképzési tevékenység során szervezett vizsgák kivételével a Jtv. 10. § (4) bekezdése szerinti oktatás, képzés kapcsán szervezett szóbeli vizsgák jelnyelvi tolmácsolásának költségeit az oktatási intézmény viseli. A díjazás megállapítása; bruttó: 8.000.-Ft /óra. Minden megkezdett félóra egy órának számít.
 • Közhivatalokban az AKR 2016/CL az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény 29 § (3) bekezdése szerint. A jogosult ügyfélnek jeleznie kell, hogy tolmácsot venne igénybe ügye intézéséhez, ezután a közhivatal a Tolmácsszolgálatot megkeresi. A díjazás megállapítása a 23/2017 (XII. 22) IM sz. rendelet az irányadó, bruttó: 6.000.-Ft/óra. Minden megkezdett félóra egy órának számít. § (1) Ha a tolmács a tolmácsolási, illetve jelnyelvi tolmácsolási tevékenység megkezdésére kitűzött időpontban megjelent, a tényleges tolmácsolás, illetve jelnyelvi tolmácsolás megkezdéséig várakozási díj jár, amely minden megkezdett fél órára 500 Ft.
 • (2) A tolmácsolásra, illetve jelnyelvi tolmácsolásra okot adó tevékenység elmaradása esetén készenléti díjként két óra munkadíjat kell megállapítani.
 • Akkreditált rehabilitációs, kiemelt és védett foglalkoztatónál történő munkavállalással, munkavégzéssel kapcsolatos tolmácsolások. A térítési díj megállapodás alapján kerül elszámolásra.
 • Médiatolmácsolás (televíziós tolmácsolások). A díjazás megállapítása; bruttó: 8.000.-Ft/óra. Minden megkezdett félóra egy órának számít.
 • Színházi tolmácsolás (amennyiben siket csoport számára történik a megrendelés) A térítési díj megállapodás alapján kerül elszámolásra.
 • Konferenciatolmácsolás (amennyiben a konferencia szervezője a megrendelő). A térítési díj megállapodás alapján kerül elszámolásra. Minden megkezdett félóra egy órának számít.
 • Egyházi tolmácsolás (egyházi eseményeken több siket résztvevő számára) A térítési díj megállapodás alapján kerül elszámolásra.

 

6.2.2 Utazási költségtérítés

A Jelnyelvi Tolmácsszolgálat jelnyelvi tolmácsának, tolmácsolási helyszínre történő utazási költségeit (tömegközlekedés és/vagy saját gépkocsi használat, esetleges szállás) minden esetben a megrendelőnek kell kifizetnie a jogszabályokban előírt módon előzetes egyeztetés és megállapodás alapján.

 

6.2.3 Megrendelés módja:

Minden megrendelés esetén, a megrendelő köteles közölni az alábbi adatokat, melyeket a munkalapra felviszünk:

 

 1. a tolmácsolás helyszíne,
 2. ideje,
 3. tervezett időtartama,
 4. típusa,
 5. az ügyfél elérhetősége, neve, címe,

valamint, intézményi megrendelések esetén:

 1. a kapcsolattartó személy elérhetősége
 2. a kifizetés módja.

Intézményi megrendelés esetén – ahol szükséges -, ott külön szerződéskötésre kerül sor, melyben az adott tolmácsolási feladatra vonatkozó fenti ismérveket, (lásd: Szolgáltatási Rend 6.2 pontja) térítési díjat, fizetési határidőt és egyéb, a tolmácsolási esettel kapcsolatos megállapodásokat rögzíteni kell.

Egyéb esetben a teljesítést követő 15 napon belül kerül kiszámlázásra, a fizetési mód megjelölésével (készpénzes vagy átutalásos teljesítés). Az intézmény a számlát 30 napon belül köteles kiegyenlíteni.

Amennyiben az intézmény a számlát a fizetési határidőn belül nem egyenlíti ki és azt az írásbeli fizetési felszólításra sem teljesíti, úgy követelésünket azonnali beszedés (inkasszó)benyújtásával érvényesítjük.

 

Tolmácsszolgálatunk a megrendeléseket ügyfélfogadási időben az alábbi lehetőségeken fogadja a megrendeléseket:

 • személyesen nyitvatartási időben
 • rövid szöveges üzenet (SMS, viber.whatsapp)
 • telefon
 • elektronikus levél
 • videóhívás fogadására alkalmas eszköz útján,
 • postai küldemény útján

 

Kérjük, hogy a megrendeléseket legalább három munkanappal a tolmácsolási eset előtt juttassák el a Tolmácsszolgálatunkhoz.

A készenlét ideje alatt az ügyeleti mobilszámra küldött rövid szöveges üzenet (SMS), valamint az ügyeleti mobiltelefonszámot felhívva fogadjuk a beérkező megrendeléseket.

 

6.2.4 A szolgáltatás megrendelésének visszaigazolása:

Tolmácsszolgálatunk, a minimum 3 munkanappal korábban leadott – a teljesítés időpontját, a tolmácsolás helyszínét, időpontját, tervezett időtartamát, a tolmácsolási módot, továbbá a tolmácsszolgáltatási fajtát tartalmazó – megrendeléseket visszaigazolja.

A személyesen leadott megrendeléseket azonnal, a nem személyesen leadott megrendeléseket 3 órán belül igazoljuk vissza. Ezt követően a Tolmácsszolgálatunk 72 órán belül értesíti a megrendelőt a tolmácsolást ellátó jelnyelvi tolmács személyéről.

 

6.2.5 A megrendelés lemondásának módja és határideje:

Az igénybevevőnek, illetve a megrendelőnek kötelessége az alábbi esetekben a Tolmácsszolgálatot értesíteni az elérhetőségeinken:

 1. a tolmácsolási helyzetben bekövetkező változásokról (helyszín, időpont, stb.),
 2. a tolmácsolási szituáció körülményeiről (tolmácsolás típusa)
 3. Amennyiben a már megrendelt tolmácsolást szeretné lemondani, kérjük, hogy azt legkésőbb 24 órával a tolmácsolás megkezdése előtt, hirtelen bekövetkező esemény esetén (baleset, hirtelen betegség, stb.) pedig a lehető legrövidebb időn belül jelezzék.

Fontos tudni!

Abban az esetben, ha az ügyfél nem jelenik meg a tolmácsolási helyszínen, a kirendelt tolmács 20 perc várakozási idő után elhagyja a helyszínt.

A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás során a meghiúsult tolmács megrendelés esetén a várakozási idő az ügyfél, évi 120 óra ingyenes órakeretéből 00:15 perc egységidő kerül levonásra. A lemondás, értesítés, változás bejelentése történhet személyesen, telefonon, fax, e-mail, skype, SMS, valamint Wiber és WhatsApp elérhetőségeken keresztül.

A jelnyelvi tolmács, a meghiúsult tolmácsolást jelenti a szakmai vezetőnek, valamint a diszpécsernek. A munkalapot a szakmai vezető leigazolja, majd a tényt a munkalapon rögzíti és ha szükséges alkalmazza a térítési kötelezettséget a megrendelő felé.

A megrendelés lemondásának igazolása, elmulasztása indokolatlan esetben pénzügyi szankciót von maga után.

Ezért a megrendelőnek (ügyfél), legkésőbb a tolmácsolási eset előtt 3 órával le kell mondania a megrendelést, ha ezt elmulasztotta, és hivatalosan (idézés, betegség, közlekedési akadályok stb.) írásban nem tudja igazolni az okát, a Szolgáltatási Rend  10. pont 1 bekezdése alapján térítési díjat számlázunk ki a meghiúsult szolgáltatás miatt, ami, 15 napon belül az ügyfél (megrendelő) részére számlázásra kerül. A számlát az ügyfél (megrendelő), postai úton ajánlott küldeményként kapja meg, melyet a szolgáltatásban nyitvatartási idő alatt személyesen befizetheti bevételi pénztárbizonylat ellenében, illetve postai pénzesutalványon, vagy kérésére banki átutalással 15 naptári napon belül. A meghiúsult szolgáltatásról kérés esetén készpénzfizetési számlát is kiállítunk.

 

7. Szolgáltatásainkkal, Jelnyelvi Tolmácsszolgálatunk munkatársaival kapcsolatos észrevételek és panaszok befogadásának és kezelésének rendje

 

A tolmácsokkal és a teljesített tolmácsolásokkal kapcsolatban tapasztaltakat, észrevételeket, esetleges panaszaikat az alábbi módon és helyen jelezhetik a szolgálat és annak fenntartója felé. A szolgálat működése felett a felügyeletet a LÉARE  elnöksége gyakorolja:

A panaszt a LÉARE  elnökségének írásban kell benyújtani.

A szolgálathoz beérkezett panaszt az Egyesület elnöksége kivizsgálja, és a panasz alapján, a feleket is meghallgatja.

A beérkezett panaszra írásban válaszolunk, melynek tartalmaznia kell a foganatosított intézkedéseket. Amennyiben a panaszt benyújtó a válasszal nem ért egyet, a szolgálatvezetőtől kérhet eljárást, ebben az esetben ad hoc bizottság – melynek tagjai közül legalább egynek más megyében dolgozó tolmácsnak kell lenni- ¬is alakítható, amelynek feladata a panasz kivizsgálása.

 

8. Jelnyelvi Tolmácsszolgálatunk fenntartójának megnevezése, székhelye, valamint a képviseletére jogosultak nevei és elérhetőségei.

Tolmácsszolgálat fenntartója:               

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

4025 Debrecen, Külsővásártér 16.

Képviseletre jogosult személy:          

Dr Nagy Sándor elnök:  drnagys@gmail.com

vezetékes telefon/fax:     06-52- 412-773

mobil:                            +36 30/499-5848

 

 

Debrecen, 2024. április 16.

                                                                           

                                                               

                                                                            ….……………………………………………

                                                                              Ónodiné Bertók Tünde

                                                                                     szakmai vezető