Kitüntetéseket adományoztunk a Fehérbot Nap alkalmából

By on
In Uncategorized /

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete, a Fehérbot Napja alkalmából, Dr. Molnár Lajos Emléklap és Emlékplakett átadásával ismerte el Holba Andrea a Helen Keller Támogató Szolgálat intézményvezetője, Dr. Varga Mária szemész főorvos és Bíró Lajos pedagógus látássérült emberekért végzett tevékenységét. A hírlevél ezen és következő számaiban a kitüntetettek méltatását olvashatják.

Gratulálunk az elismeréshez!

Bíró Lajos

A Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium látássérült gyermekeket nevelő, oktató pedagógusa. 1965. 02. 04-én született Debrecenben.

1986-ban a Debreceni Tanítóképző Főiskolán tanítói; 1989-ben a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán matematika szakos tanári diplomát szerzett.

1986-ban jelenlegi munkahelyének jogelőd intézményében, a Gyengénlátók Általános Iskolájában, a későbbi Dr Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégiumban kezdte meg pedagógusi munkáját. Kollégiumi nevelőtanárként a látássérült gyermekek másnapi felkészülését, szabadidejük hasznos eltöltését szervezte, irányította.

1999-től látássérült tanulók matematika tanáraként folytatta pedagógiai tevékenységét. A súlyosan látássérült tanulók számára közlekedési, tájékozódási ismereteket oktatott, oktat intézményen belül és kívül is.

Látássérült gyermekeket nevelő-oktató munkáját több évtizede, magas színvonalon, eredményesen végzi  Munkaterületén jól ismeri a követelményeket. Ezeket s a tanulók egyéni adottságait, különös tekintettel a látássérülésükre, maximálisan összehangolva végzi munkáját, következetesen, határozottan, nagy-nagy gyermekszeretettel, tisztelettel.

Tanmenetei, munka-foglalkozási tervei, egyéni fejlesztési tervei alaposak, a látássérült gyermekek adottságaira, állapotára épülnek,  jól megtervezettek.

Óráit a tudatos tervezés, módszeres megvalósítás, logikus óravezetés, oldottság, közvetlenség jellemzi. Matematika szakkörön nagy gondot fordít a tehetséggondozásra.. Eredményesen készíti fel tanulóit matematika versenyekre. Mint osztályfőnök jól ismeri tanulóit, törődik gondjaikkal odafigyeléssel, türelemmel munkálkodik fejlesztésükön, nevelésükön.

Kiemelkedő a súlyosan látássérült tanulók matematika oktatása során végzett munkája. Időt, fáradtságot nem kímélve keresi az ismeretszerzést megkönnyítő módszereket, készíti a speciális eszközöket, melyek segítségével a súlyosan látássérült tanulók számára megkönnyíti a matematikai ismeretszerzést. Sokat tesz a látássérült tanulók társadalmi integrációjáért. Az intézmény által szervezett belső és külső rendezvények aktív résztvevője. Így az integráltan tanuló látássérülteknek, pedagógusaiknak, szüleiknek szervezett módszertani foglalkozások; a többségi iskolákban szervezett a látássérült tanulók ismeretszerzését, mindennapi életét bemutató foglalkozások elképzelhetetlenek az általa tervezett speciális játékok, eszközök nélkül. Ezekkel együtt tanulnak, játszanak az éplátó és a látássérült tanulók.

Nyitott az újra, gondot fordít az önképzésre. Tanfolyamokon, továbbképzéseken képezi magát szaktárgyából és a látássérültekkel való foglalkozás terén is. Elvégezte többek között a Lelki egészségvédelem, Tanulás tanítása, Középfokú számítástechnika, GEOMATECH, Élményszerű matematika tanfolyamokat.

A látássérülés területén a Látássérültek általános rehabilitációja, tájékozódásfejlesztése, közlekedés tanítása, és a Gyógypedagógiai – tiflopedagógiai alapismeretek tanfolyamon bővítette ismereteit. Tanítványai, kollégái szeretik, tisztelik emberséges magatartásáért.

Következetessége, példamutató munkateljesítménye, embersége mindannyiunk által elismert. A Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete elnöksége Bíró Lajost eddigi munkáját a Dr. Molnár Lajos emlékérem és emlékplakett adományozásával ismeri el.

Cikk megosztása